thelegend

Bài viết nổi bật

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trường Thọ với nhà máy hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP - WHO

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trường Thọ với nhà máy hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP - WHO

Với các chứng nhận và quy mô của nhà máy. Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trường Thọ có thể đảm bảo cho việc sản xuất, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn sản ...
 Ngày 09, Tháng 09.2020
Dược phẩm Trường Thọ và thế mạnh phát triển mảng Đông dược

Dược phẩm Trường Thọ và thế mạnh phát triển mảng Đông dược

Công ty Cổ phần dược phẩm Trường Thọ được thành lập từ năm 2000, là doanh nghiệp có chức năng trực tiếp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dược ...
 Ngày 06, Tháng 03.2019